Giá chữ X bằng sắt cố định

SKU: TGX33

Giá chữ X bằng sắt cố định, loại tốt.

75,000 đ
Chi tiết sản phẩm: 

 

Sản phẩm hoàn thiện: